Hoạch Định Chiến Lược – Chiến Thuật Và Những Điều Bạn Chưa Biết

Hoạch định chiến lược và chiến thuật trong marketing là một bước rất quan trọng trong tiến trình quản trị của doanh nghiệp. Bởi các chức năng còn lại đều do hoạch định quyết định. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được bản chất thật sự của hoạch định chiến lược – chiến thuật và sự khác nhau giữa chúng. Hôm nay, Phương Nam Media sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức cơ bản về hoạch định chiến lược – chiến thuật và cách phân biệt rõ ràng 2 khái niệm này nhé.

Định nghĩa hoạch định chiến lược

Định nghĩa hoạch định chiến lược

 

Hoạch định là gì?

Hoạch định trong kinh doanh là tiến trình xác định và lựa chọn mục tiêu của tổ chức. Sau đó dựa trên mục tiêu đó để vạch ra những hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu.

Chiến lược là gì?

Chiến lược là từ có nguồn gốc từ lĩnh vực quân sự. Chiến lược dùng để miêu tả phương pháp giành thắng lợi trong một cuộc chiến tranh. Có thể hiểu, chiến lược là chương trình, kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể. Chiến lược bao gồm mục tiêu dài hạn, biện pháp, cách thức và con đường đạt đến mục tiêu đó.

Vậy hoạch định chiến lược là gì?

Theo Wikipedia, hoạch định chiến lược là một quá trình của tổ chức nhằm xác định chiến lược hoặc phương hướng của mình và đưa ra quyết định phân bổ các nguồn lực của mình để theo đuổi chiến lược này. Nó cũng có thể mở rộng đến các cơ chế kiểm soát hướng dẫn việc thực hiện chiến lược.

Hoạch định chiến lược là quá trình xác định mục tiêu chiến lược và phân tích môi trường doanh nghiệp. Hoạch định chiến lược là một chức năng quản trị của một tổ chức. Việc này bao gồm: xác định các ưu tiên, tập trung các nguồn lực và củng cố các hoạt động vận hành. Mục đích là nhằm bảo đảm cho các nhân viên của tổ chức và các bên có liên quan khác cùng hướng đến những mục tiêu chung, đạt được sự thống nhất về các kết quả dự kiến, đánh giá và điều chỉnh phương hướng hoạt động của tổ chức để đáp ứng môi trường kinh doanh luôn biến động.

Hoạch định chiến lược là nỗ lực của tổ chức nhằm đưa ra những quyết định và những hành động cơ bản.  vai trò định hình và hướng dẫn cho tổ chức đó muốn trở thành cái gì, phục vụ cho ai, làm gì, lý do tại sao làm việc đó, và chú trọng đến tầm nhìn tương lai. Việc hoạch định chiến lược có hiệu quả không chỉ vạch ra đích đến mà tổ chức muốn đạt được và những gì cần phải làm để đi đến đó, mà còn nêu rõ cách thức đo lường mức độ thành công.

Hoạch định chiến thuật là gì?

Hoạch định chiến thuật là gì?

Chiến thuật là gì?

Theo định nghĩa trên trang Wikipedia, chiến thuật là phương pháp sử dụng để đạt mục tiêu cụ thể. Chiến thuật được dùng ban đầu với nghĩa là chiến thuật quân sự nhưng sau đó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác. Từ chiến thuật được sử dụng trong các lĩnh vực có áp dụng lý thuyết như kinh tế, thương mại, trò chơi và các lĩnh vực thực hành khác như đàm phán, thể thao.

Tóm lại, chiến thuật là những hành động cụ thể được sử dụng khi áp dụng những lựa chọn chiến lược mà nhà quản trị đề ra.

Định nghĩa của hoạch định chiến thuật

Hoạch định chiến thuật là ra các quyết định ngắn hạn, chi tiết về nội dung các công việc. Từ đó đưa ra các biện pháp, các phương pháp tiến hành nhằm cụ thể hóa các hoạt động chiến lược. Việc này giúp các nhà quản trị biết được bằng cách nào đơn vị đạt được mục đích, thông qua:

– Phát triển các mục tiêu định lượng, định tính nhằm bổ trợ các chiến lược tổ chức.

– Xác định các hoạt động cần thiết để cải thiện tình hình hiện tại.

– Phân bổ ngân sách cho các hoạt động chức năng.

Phân biệt hoạch định chiến lược và hoạch định chiến thuật

 

Chiến lược

Chiến thuật

Mục đíchXác định các mục tiêu rõ ràng hơn nhằm thúc đẩy tổ chức tổng thể và tổ chức nguồn lực.Sử dụng các nguồn lực cụ thể để đạt được mục tiêu phụ hỗ trợ nhiệm vụ được xác định.
Vai tròCá nhân có ảnh hưởng đến nguồn lực trong tổ chức. Họ hiểu làm thế nào một tập hợp các chiến thuật làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu.Các lãnh đạo một bộ phận cụ thể điều động các nguồn lực hạn chế để chuyển thành các hành động nhằm đạt được một tập hợp các mục tiêu.
Trách nhiệm giải trìnhĐược tổ chức chịu trách nhiệm về năng lực tổng thể của tổ chức.Được tổ chức chịu trách nhiệm đối với các nguồn lực cụ thể được chỉ định.
Phạm viTất cả các nguồn lực trong tổ chức hay điều kiện môi trường khác như đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nền kinh tế, đồng minh, quốc tế,…Một tập hợp con các nguồn lực được sử dụng trong một kế hoạch hoặc quy trình. Chiến thuật thường là chiến thuật cụ thể với nguồn lực hạn chế để đạt được mục tiêu rộng hơn.
Thời lượngDài hạn, thay đổi không thường xuyên.Ngắn hạn, linh hoạt với điều kiện cụ thể.
Phương phápSử dụng kinh nghiệm, nghiên cứu, phân tích, suy nghĩ, sau đó giao tiếp.Sử dụng trải nghiệm, phương pháp hay nhất, kế hoạch, quy trình và nhóm.
Đầu raTạo ra các mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, bản đồ, guidepost và các phép đo hiệu suất chính.Sản xuất phân phối và đầu ra rõ ràng bằng cách sử dụng con người, công cụ, thời gian.

 

Kết luận:

Nói tóm lại, hy vọng qua bài viết này chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về hoạch định chiến lược, chiến thuật trong kinh doanh. Cũng như thấy được tầm quan trọng của nó trong marketing.

PHƯƠNG NAM MEDIA – cung cấp giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Hotline: 0393.239.239 – Email: agency@phuongnammedia.vn

 

Chia sẻ:

Đăng ký tư vấn